تنهایی

از دیشب تا  حالا ...امروز بنا به دلایلی پیش ازظهرمرخصی گرفتم و به اتاق تنهایی خودم پناه آوردم انگار امروز تمام شدنی نیست انگار عقربه های ساعت توان رفتن ندارند و تنها صدای آهسته ساعت است که به گوش میرسد و بر حس تنهایی ام می افزاید و بی اختیارپهنای صورتم را اشک فرا میگیرد و تنها به این جمله دکتر علی شریعتی می اندیشم

اگر تنهاترین تنهایان شوم

                                         باز خدا هست

                                                     او جانشین همه نداشتن های من است

تا شاید ...

/ 1 نظر / 14 بازدید
ح.( یه رهگذر)

سلام... و اگر از حال من پرسیده باشی... می گویم خوبم... اما ، تو باور نکن.