تفکر و سکوت چهار دیواری خانه ای که دوستش دارم...و گاهی صدای گنجشکی به گوش میرسد...اینجا گنجشکها عاشقانه و رها در آسمان زیبای خدا پرواز میکنند...آنقدر رها که دیدن پروازشان به وجدت در می آورد.

خوب دانستم که دلدادگی از آن خداست...هنوز هم خیلی چیزها هست برای زندگی و سپاس...

/ 0 نظر / 15 بازدید