پاییز با همه خزانش زیباست...

شهر پر از برگهای زرد و خشک ...با هر قدم صدایی از برگهای فرو ریخته...و من  مثل کودکی بازیگوش ...هر جا که برگ بیشتریست ،مسیرم را به همان سو کج میکنم...و هر از گاهی دور از چشم عابران با کفشم زیر برگها تا باز در باد به رقص در آیند...خاطرم خرسند سالیان نه چندان دور...کنار رودخانه تا زانو در برگها و چنان سرمست زیبایی طبیعت که بر برگها غلتیدم...و دقایقی بعد"آدم برگی" بیش نبودم ...با تمام پاییزهای عمرم باز شیطنتهای کودکی ام را تجربه کردم و با تمام وجودم خندیدم...تمام فصلهای خدایم را دوست دارم و بهار را بیشتر...شهر با همه خزانش بسی زیباست.

  
نویسنده : باران ; ساعت ٤:٢٠ ‎ق.ظ روز ٦ آذر ۱۳٩٤
تگ ها :

تمام آرامش...

 به چادر نماز و سجاده ام نگاه میکنم...انگار تمام آرامش اینجاست...میان سجاده و چادر نماز سفیدم...

  
نویسنده : باران ; ساعت ٢:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱ آذر ۱۳٩٤
تگ ها :

حضور...

دیشب بی اختیار به سراغ آهنگها میروم...همان آهنگهایی که دوست داشتی و دوست داشتم...اتاق پر از عطر خاطرات ..تصاویر زیبا را برمیدارم و سخت در آغوش میفشارم...آهنگ ها مرا به گذشته میبرند..روزهایی که شانه امنی و آغوش پناهی بود... سخت دلتنگ می شوم...دلتنگ  همه لحظه های ناب هم نفسی و بودنهای حقیقی...بعد از مدتها آمدی ...و باز مثل بچه ها خودم را به  آغوش مهربانت انداختم...و چه حس عجیبی داشت باز لمس دستان مردانه و عمق آغوش مهربانت ...هنوز هستی ...اینجا....کنارمان...دلتنگیمان را خوب حس میکنی و انگار همه درک و حضور شده ای...ممنونم که باز آمدی هر چند در بیداری دیگر نیستی...مهربان خدا سپاس از  رویای زیبای دیدار...

  
نویسنده : باران ; ساعت ٧:٥٥ ‎ق.ظ روز ٢٦ آبان ۱۳٩٤
تگ ها :

 

الهی 

با که گویم غم دل، جز تو که غمخوار منی 

همه عالم اَگرَم پُشت کند، یار منی 

دل نبندم به کسی، روی نیارم به دری 

تا تو رؤیای منی، تا تو مددکار منی 

راهی کوی توأم، غافله سالاری نیست 

غم نباشد، که تو خود غافله سالار منی 

به چَمن روی نیارم، نروم در گلزار 

تو چمنزار من هستی و تو گلزار منی 

دردمندم، نه طبیبی، نه پرستاری هست 

دلخوشم، چون تو طبیب و تو پرستار منی 

عاشقم، سوخته ام، هیچ مددکاری نیست

تو مددکار من عاشق و دلدار منی

" مَحرَمی نیست که مَرحم بِنَهَد بردل من" 

" جز تو ای دوست، که خود محرم اسرار منی"

  
نویسنده : باران ; ساعت ٦:۱٠ ‎ق.ظ روز ٢٤ آبان ۱۳٩٤
تگ ها :

به تماشا نشسته ام...

گاهی پر می شوی از هر چه سکوت و صبر ...دلت می خواهد بشکنی سبوهای صبر و بدمی در شیپور سکوت ...و شاید به حرمت بندگی ات هیچ نمیکنی ...و باز  صبر و سکوت را به تماشا مینشینی...

  
نویسنده : باران ; ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱٩ آبان ۱۳٩٤
تگ ها :

سکوت...

پر از حس نوشتنم و جسته و گریخته افکارم می آیند و میروند...

 و چیزی جز سکوت باقی نماند...

امروز پر از سکوتم... سکوتی به ژرفای روزهای  سی و اند سال عمرم...

                                                                                  و چه حس عمیقیست ...سکوتی به اندازه تمام عمر

  
نویسنده : باران ; ساعت ٤:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱٥ آبان ۱۳٩٤
تگ ها :

درد آلزایمر

چند سال پیش..سراسیمه از خواب پریدم...چشمانم را مالیدم و نگاهی زورکی  به ساعت...ساعت سه..چشمانم هنوز تار و سرم منگ...انگار درگوشم صدای زنگ ..باز همان صدا  ... از آیفون نگاه کردم پیرمردی کنار جوی آب ایستاده بود  و باز دستش به طرف آیفون...جواب دادم ،آرام گفت  آقای فلانی ام،خانه ام را پیدا نمی کنم  مرا میشناسی...چشمانم هنوز درگیر خواب و ذهنم در جستجوی اسم و رسمش...همسایه دوران بچگی و جدیدا دچار آلزایمر... تازه درگیری با خودم شروع شد،بین عقل و دل مانده بودم، نصفه شب با این پیرمرد چکارکنم...چادرم را به سر انداختم و تمام پله ها را یکی در میان ... کسی نبود...انگار توهم زده بودم...نبود...آنطرف خیابان ناامیدانه در پشت درختها آرام با عصایش به راه افتاده بود...رنگ به رویش نبود ...خسته و کوفته...پاهایش از خستگی زیاد می لرزید...گفت برای نماز به مسجد رفتم و دیگر نتوانستم خانه ام را پیدا کنم و  دلم گفت شاید کسی اینجا مرا بشناسد...نگاه خسته اش را به من انداخت و گفت نه تو هم مرا نمیشناسی و باز به راه افتاد ...سریع آژانسی گرفتم و وقتی رسیدیم به در خانه شان چراغهای خانه روشن بود...وقتی در زد دخترش با عجله در را باز کرد و پیرمرد گفت:دیدی باز هم گم شدم...یادم نمیرود که  وقتی به خانه رسیدم آنقدر پر بودم که بلند بلند گریه کردم ...انگار روح پسر شهیدش در این شهر شلوغ راهنمایش بود تا بین تمام چهار دیواریها  فقط زنگ خانه ما رابنوازد ...و چه مهربان خدایی داریم...امشب چراغ خانه آنها برای همیشه خاموش شد و چهار پایه اش برای همیشه خالی...روحش شاد و غرق رحمت الهی

  
نویسنده : باران ; ساعت ۳:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳ آبان ۱۳٩٤
تگ ها :

رویای او...

دستم را گرفت...بی اختیار به او تکیه دادم...راه افتادیم....هر لحظه سخنی و کلامی ...انگار او مرا راه میبرد  و لحظه به لحظه کنارش  رشد میکردم...گرمای دستش در تنم آرام  آرام جذب میشد...گرم گرم بودم و بیشتر دلگرم...او میگفت انسانها متفاوتند و...مرا از پله ها بالا برد...اولین پله...دومین پله...نمیدانم کجای پله ها ، دیگرنبود...نبود و گرمای دستش بود...نبود و حس زیبای حضورش هنوز  بود...انگار با همه نبودنش بود.. بیدار شده بودم... بیدار بیدار ...باران به شدت میبارید...انگار باران خودش را به شیشه ها میزد که سخاوت حضورش را بیشتر اعلام کند...تنم سست بود و چسبیده به رختخواب...حجم دستانش را هنوز در دستانم حس میکردم ... تکان نمیخوردم که گرمای دستانش نرود...دقیقه ها در سکون محض تا باز خوابم برد...صبح شده بود...پنجره را باز کردم...باران هنوز میبارید و شهر پر بود از صدای اذان ...و من  سرشار از خنکای خاطره و حس آرامش او ...آرامشی که هنوز مانده...یادش پاینده...

                به سوی تو...به شوق روی تو...به طرف کوی  تو...سپیده دم آیم...مگر تو را جویم...بگو کجایی...

  
نویسنده : باران ; ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ٩ آبان ۱۳٩٤
تگ ها :

آرامش آغوش...

یک  لحظه صدای داد زدن زن...و لحن صحبتی که هر لحظه تندتر می شود...و چشمانم هنوز گرم خواب نیم ساعته و سراسیمه...با کسی تلفنی دعوایش شده...و کسی و چیزی جز آغوش همسر آرام ش نکرد... مردی به آغوشش می کشد و آرام آرام با تن صدای بمش صدایی که دیگر جیغ شده را می خواباند ...و این است آرامش آغوش همسر

روىِ آیینه ى دلم افتاد، انعکاسِ نگاهِ آرامـــــت...

قصه اى تازه در تنِ شب ریخت...

                                                                زندگـــــى در میانِ آغـــــوشت...

  
نویسنده : باران ; ساعت ٤:٠٤ ‎ق.ظ روز ۸ آبان ۱۳٩٤
تگ ها :

خلائی دارم...

                       خدایا خلائی دارم...

                                                خلائی در دلم ...

                                                                      مرا دریاب  آنچنان که پر شوم از عظمت حضورت...

  
نویسنده : باران ; ساعت ٥:٥٩ ‎ق.ظ روز ٥ آبان ۱۳٩٤
تگ ها :

تعبیر خواب دیشب...

آرام گام برمیدارم...

هر جا نگاه میکنم پرچم  و بیرق سیاه...

صبح چقدر خیابانها شلوغ و پر رفت و آمد و اینک چه سکوت مرگباری...

بغض گلویم را فشار میدهد...هیچ عجله ای ندارم برای رسیدن...

انگار راه تمام شدنی نیست و تا بینهایت ادامه دارد...

سرم را پایین انداخته ام...تار میبینم سنگ فرشها را...انگار در خیابان خلوت گریه میکنم...

  
نویسنده : باران ; ساعت ۱:٢۳ ‎ق.ظ روز ۳ آبان ۱۳٩٤
تگ ها :

خدا بزرگتر است

صدای الله اکبر اذان...که بازمی خواند :"خدا بزرگتر است"...و در روز تکرارمان میکنند...شاید که هر جا فرو ریختیم...شکستیم...تنها ماندیم...بدانیم و باور کنیم که "خدایمان هست و  بسی بزرگ"... و تنها جاری زبانمان نه..بلکه به قلبهای کوچکمان بنشیند...

  
نویسنده : باران ; ساعت ۳:٠٢ ‎ب.ظ روز ۳٠ مهر ۱۳٩٤
تگ ها :

چشمهایم...دلم...

امان از این روزها...کم دل شده ام...اشکم زود جاری میشود ...انگار بند دلم دارد پاره می شود...روزگاری عمو عباس خوب جوابمان را میداد...یادت هست روزهایی که پزشکان جوابم کردند و بغض راه گلویم را بست و تنها و تنها اشک و سجاده ای ...از آن روزها سالیان سال میگذرد..گم کرده ام حس آنروزها را...همان روزهایی که روحم با دردهایم بزرگ بود و آرام...سالهاست به همه گفته ام که بینایی چشمانم از آن دستان مهربان شما و امام رضاست ....که از سر مهر گرفتید دستان ملتمسم را ...چه شده ام این روزها؟...رنگ  دلم چقدر تیره شده؟؟!...کاش آنروزها دلم را هم شفا داده بودید...که دلم گیر نکند در خواستنهای  دنیا...

  
نویسنده : باران ; ساعت ٦:۳٩ ‎ق.ظ روز ٢٩ مهر ۱۳٩٤
تگ ها :

یا حضرت رقیه...

امروز دلم ابری بود...و نوحه حضرت رقیه (س)...نشسته ام تمام قد روبرویت بانوی کوچک...می شود کنارتان بنشینم...می شود  تنها و تنها به دلم نگاه کنید...می شود چیزی نگویم  و فقط گریه کنم تا  مرحمت دستان کوچکتان آرامم کند... آدرس شما راسالیان پیش میدانستم...روزهایی که هم سن شما دست در دست مادر به خیمه عزای شما  می آمدیم...جایی بهتر از اینجا نمی شناسم...انگار از همه جا و از همه کس بریده ام...پناهم دهید...اینجا وادی امن عشق و مهربانیست...با تمام کوچکیت،کرامتشان بزرگت می کند...می شود سفارش مرا به پدر مهربانت کنید...همان پدری که روز آخر توانستی تمام ،بغلش کنی...سر بریده اش را...

  
نویسنده : باران ; ساعت ٤:٤۱ ‎ق.ظ روز ٢۸ مهر ۱۳٩٤
تگ ها :

 

روند کارم خوب پیش میره...دندانم درد گرفته...دور و برم پر شده از کارهای مردانه...خالی کردن آب کولر،تعویض لامپ و...هنوز همتش را ندارم و شاید تنبلی ...شاید هم دوست دارم تنها جای خودم باشم...روزگارست دیگر...

  
نویسنده : باران ; ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ روز ٢۸ مهر ۱۳٩٤
تگ ها :

ترفیع...

از صبح مشغول آموزشم...و رئیسم می گوید ترفیع...کاش روزی هم صدای وجدانم را بشنوم ...و خدایم نیز بگوید ترفیع...و امروز اولین باران پاییزی شهرمان بارید...

  
نویسنده : باران ; ساعت ۱:٠٩ ‎ق.ظ روز ٢٦ مهر ۱۳٩٤
تگ ها :

 

حال آدمهای غریب در شهری دورافتاده را دارم...آسمان صاف صاف است ولی هوا سخت گرفته...شبیه هوای دلم...به بهانه کمر درد جایی نمیروم...انگار دنبال جای دنجیم برای خلوت... سر و صدای ذهنم بسیار و سر و صدای بیرون بیشتر...خاطراتم را دوره میکنم...چونان معلمی مهربان ارزیابی میکنم...نمره ام را از خودم هم پنهان میکنم...صداها واضح تر میشود...از مسجد روبرو بوی فراق می آید...زنان دم در شیوه کنان داخل مسجد میشوند...کسی برای همیشه رفته است...و زندگی به همین سرعت در گذراست... نه من ساخته نشده ام که ...پولکی کنجدی در دهانم آب و کنجدها روی زبانم سرگردان...چاییم سرد شده...باز هم در فکر...خدایا خودت کمکم کن...دستم را روی پیشانیم میگدارم ، شاید در اینهمه سر و صدای ذهن و نوحه اندکی خواب به چشمانم بیاید...

  
نویسنده : باران ; ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ٢٤ مهر ۱۳٩٤
تگ ها :

فامیلی دور اما نزدیک...

 اینجا انگار به جای دیوار صفحه کاغذ ضخیمی گذاشته اند...به اجبار  شنیدن صداهای گنگ و واضح همسایه ... دراز کشیده ام و با موبایل سری در اینترنت...وبلاگ سیده ای را میبینم و نوشته هایش را زیر و رو میکنم...خیلی آشناست...انگار میشناسمش...انگار نوشته هایش توان بیرون آمدن را از من گرفته...روحم را به چالش کشیده...اشک صورتم را خیس خیس کرده.. سیر می خوانمش...باز هم متنی دیگر...ماهی دیگر...سالی دیگر...چقدر نیازمند دوستی  چنان  عزیزی هستم...

  
نویسنده : باران ; ساعت ٦:٠٢ ‎ب.ظ روز ٢٤ مهر ۱۳٩٤
تگ ها :

 

از روزی که دخترم  دانشگاه میره از کار که برمیگردم اکثرا تنهام...امروز یکی از کلاسهاش تشکیل نشده بود و زودتر خونه اومد...انگار خیلی وقت بود که همدیگرو ندیده بودیم...از همه جا برام گفت...از همکلاسیهاش...از درسهاش و...انگار کلی حرف نزده داشت...خونه بازم پر شد از شیطنتها و بلبل زبونیاش...وقتی حسابی گپ زدیم ،صورتمو بوسید و گفت مامان گلم خیلی دوستت دارم الن واقعا قدر تو و دسپختت و خونه رو بیشتر میدونم... انگار این دو هفته خیلی تجربه داشته و خیلی بزرگتر شده...خیلی...

  
نویسنده : باران ; ساعت ٧:۱٦ ‎ق.ظ روز ٢۱ مهر ۱۳٩٤
تگ ها :

در انتظار سفر...

دیروز از صبح حس و حال عجیبی داشتم...عصر مهمونهای عزیزی داشتیم...یکی از مهمونها راهی کربلا بود...همه ساله قسمتش میشه...موقع خداحافظی دستشو که گرفتم  صورتم با اشک یکی شد...بهش گفتم به آقا بگو منم میخام بیام...چند دقیقه ای منو محکم بغل کرد و منم گریه کردم... انگار تمامی بغض های راه گلومو بسته بود...انگار تاب و توان دلم دیگه از دست رفته بود...انگار ساک دلمو باهاش بسته بودم ...حس و حال رفتن داشتم...سرمو از شونه ش که برداشتم دیدم چشمهای دخترمم خیسه خیسه...اشکمو پاک کردم...به امید دعوتنامه...به انتظار سفر...یا جدا نیم نگاهیم به دل  ریش ما کن...

  
نویسنده : باران ; ساعت ٧:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۸ مهر ۱۳٩٤
تگ ها :

مادر شوهر عزیزم...

صبح زود زنگ میزند...تعجب نمیکنی ....میدانی کیست...هر از گاهی همین ساعتها به دیدنت می آید...میخندد و از پله ها بالا می آید...می خندی و به پیشوازش میروی...دستانش پر است...به سخاوت همیشه...مهربان و دوست داشتنی...برایت آش آورده...دستانت را میگشایی و آرام خود را به آغوشش میسپاری...وای که چقدر این زن فرشته است چقدر دوستش دارم...مادری که سالیان پیش پسرش را از دست داده و هنوز عروسش را چون دختر میداند و بس...قاشق آشی...هنوز گرم گرم است..آرام مزه مزه میکنی...طعم میگیرد وجودت...تنها قاشقی اژ غذا گرم گرمت میکند...دلگرمت میکند...

برایم همیشه مادر بودی و هستی...مادر مهربانم بینهایت دوستت دارم...بینهایت...

 

  
نویسنده : باران ; ساعت ۳:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱٤ مهر ۱۳٩٤
تگ ها :

امروز می خواهم از سر راه خدا کنار بروم...

میدانی این روزها سحر خیزتر شده ام....این پهلو و آن پهلو...چشمانم را به هم میفشارم که ته مانده خوابم نپرد...انگار تلاشم بیهودست...در نور کم اتاق به سقف زل میزنم...چقدر دنیا ساکت است...سکوت را با تمام وجودم حس می کنم...حسی  که کمتر در شلوغی روز مییابمش...سکوت تنهاییم را رنگ میزند...رنگی به بی رنگی نبود همه...و رنگی به درخشندگی حضور خدا...رنگی شاید تا ته هستی...بلند میشوم..حودم را از تخت میکنم...آماده میشوم...وضویی...رازی...نیازی...دستانم را بالا مییبرم...انگار میخواهم خدا مرا سخت در آغوش کشد...امروز میخواهم از سر راه خدا کنار بروم...کنار بروم و بگذارم آرزوهایم را رنگ کند...هر رنگی که دلش میخواهد...

 

  
نویسنده : باران ; ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ روز ٩ مهر ۱۳٩٤
تگ ها :

 

امروز با تمام خستگیم پیاده از سر کار راه افتادم...به هیچ فکر نمیکردم و آرام در آفتاب دلچسب قدم  میزدم...چیزی نگذشت خود را کنار دبیرستان  سابق دخترم  و هیاهوی دخترانی که از اولین روز مهرشان برمیگشتند...لحظه ای در سر و صدا و شیطنت دخترکان دبیرستانی گم شدم ...غرق در خاطرات ... انگار همین دیروز پدرم مرا از زیر قرآن رد کرد و کیف به دست ...کیف را در دستانم جابه جا میکردم که خستگی سنگینی کیف از دستانم بیرون برود...درسهایم را ناخوانده رها کرده ام ...هنوز در مدرسه ام...هر از گاهی امتحان دارم ولی زمان آزمونش را نمیدانم...اینجا همکلاسیهایم مثل قدیم مهربان نیستند...هنوز درس ریاضی داریم که حق دیگران را دقیق حساب کنیم...هنوز هم تعلیمات دینی داریم  که فراموش نکنیم خدایمان را...ادبیات هم داریم که گاهی غرق در شعر و مثنوی نرمتر و عاشق تربمانیم.. فیزیک هم داریم که بدانیم کل هستی طبق قانون سوم نیوتن است...کیف مدرسه ام چه سنگین شده ...اینجا دنیاست...و چقدرمن بزرگ شده ام...

...در افکارم غوطه ور بودم که صدای بوق ماشینی رشته افکارم را چون دانه تسبیحی از هم گسیخت...آشنایی بود ...نگاهم در نگاهش آمیخت و  لبخند سرد و سلام گرمی به میان آمد و باز در آفتاب دلچسب به راه افتادم ... 

  
نویسنده : باران ; ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱ مهر ۱۳٩٤
تگ ها :

ثبت نام دانشگاه

از خونه که اومدیم بیرون ازروی کروکی که دستش بود بهش گفتم من امروز همراهتم و راهنمات نیستم،منو ببر دانشگاهت . میخاستم عادت کنه که تنها رفت و آمد کنه چون مسیر طولانی رو تنهایی اصلا نرفته بود...خوشم اومد ...دقیق و محتاط بود...زمان ما با دو تا اتاق و دو تا پرسشنامه ثبت نام میشدیم اما الن با ده تا اتاق و ده تا برگه و پرسشنامه...برام جالب بود که اکثر دخترها یک برگه دست خودشون و بقیش دست والدینشون که پر کنند و مرتب هم غر میزدند این سئوالها به چه دردشون میخوره،چقدر سئوال و...ولی  اکثر پسرها برگه دست خودشون بود و ریلکس و راحت جواب میدادند ...دخترم برگه هاشو پر کرد و بعد از دو ساعت دوندگی در قسمت های مختلف بالاخره ثبت نام شد...دخترم با خنده نگاهی بهم کرد و گفت :چقدر از صبح تا حالا خستم کردی بالاخره ثبت نام شدی.منم خندیدم و گقتم:ای شیطون مبارکت باشه.موفق باشی عزیز دلم.

  
نویسنده : باران ; ساعت ٥:۱٩ ‎ق.ظ روز ۳٠ شهریور ۱۳٩٤
تگ ها :

← صفحه بعد